مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
نسخه ۳/۲
راهنما:

• طرح‌ توسعه بازار موضوع فعالیت، مبلغ و شرایط پرداخت کارمزدها و همچنین مقرراتی که باید توسط نماینده رعایت شود تا اهداف بازاریابی تحقق یابد را مشخص می‌کند.
• اجرای طرح‌های توسعه بازار منوط به رعایت سایر تعهدات قراردادی، آموزش‌ها و مقررات اختصاصی هر طرح می‌باشد.
• همواره آخرین نسخه طرح‌های توسعه بازار از طریق آدرس Farasan.ir/plans در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.
• در صورت اضافه شدن طرح‌های توسعه بازار جدید و یا بروزرسانی آن، از طریق کانال اطلاع‌رسانی واحد امور نمایندگان و پیام کوتاه به کلیه نمایندگان اطلاع‌رسانی می‌گردد.

موضوع طرح:
بازاریابی، فروش و نصب پایانه فروشگاهی (POS)

کارمزد:
۳۰۰ هزار تومان بابت فروش هر دستگاه

برآورد درآمد:
در صورتی که نماینده بتواند بطور میانگین روزانه یک مشتری جذب نماید، ماهانه ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان درآمد خواهد داشت.

توضیحات:
۱- موضوع فعالیت نماینده در این طرح جذب و اقناع پذیرندگان جهت خرید دستگاه پوز و اخذ مدارک جهت اتصال به حساب بانکی و در نهایت تحویل دستگاه به پذیرنده، مطابق با مقررات اختصاصی طرح می‌باشد.
۲- در این طرح محدودیت بانکی برای اتصال شماره حساب وجود ندارد و امکان اتصال شماره حساب تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عضو شبکه شتاب وجود دارد.
۳ـ مسئولیت سوئیچ و پشتیبانی فنی به عهده شرکت‌های طرف قرارداد بوده و نماینده از این لحاظ مسئولیتی ندارد.
۴ـ تمامی دستگاه‌ها در این طرح دارای یک سال گارانتی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و همچنین پنج سال خدمات پس از فروش می‌باشد.
۵- مدارک مورد نیاز جهت تخصیص پایانه؛ تصویر کارت ملی و شناسنامه، تاییدیه شبا، گواهی کدپستی، جواز کسب یا فرم استشهاد اهلیت تجاری، سندمالکیت یا اجاره‌نامه یا فرم استشهاد اهلیت محل کسب.

موضوع طرح:
بازاریابی، فروش و نصب پایانه فروشگاهی (POS)

کارمزد:
۳۰۰ هزار تومان بابت فروش هر دستگاه

برآورد درآمد:
در صورتی که نماینده بتواند بطور میانگین روزانه یک مشتری جذب نماید، ماهانه ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان درآمد خواهد داشت.

توضیحات:
۱- موضوع فعالیت نماینده در این طرح جذب و اقناع پذیرندگان جهت خرید دستگاه پوز و اخذ مدارک جهت اتصال به حساب بانکی و در نهایت تحویل دستگاه به پذیرنده، مطابق با مقررات اختصاصی طرح می‌باشد.
۲- شماره حساب پذیرندگان در این طرح، از هر بانکی می‌تواند باشد به غیر از مهر ایران و موسسات مالی و اعتباری
۳ـ مسئولیت سوئیچ و پشتیبانی فنی به عهده شرکت‌های طرف قرارداد بوده و نماینده از این لحاظ مسئولیتی ندارد.
۴ـ تمامی دستگاه‌ها در این طرح دارای یک سال گارانتی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و همچنین پنج سال خدمات پس از فروش می‌باشد.
۵- مدارک مورد نیاز جهت تخصیص پایانه؛ تصویر کارت ملی و شناسنامه، تاییدیه شبا، گواهی کدپستی، جواز کسب یا فرم استشهاد، قرارداد پایانه فروش

موضوع طرح:
بازاریابی، فروش و نصب پایانه فروشگاهی (POS)

کارمزد:
۳۰۰ هزار تومان بابت فروش هر دستگاه

برآورد درآمد:
در صورتی که نماینده بتواند بطور میانگین روزانه یک مشتری جذب نماید، ماهانه ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان درآمد خواهد داشت.

توضیحات:
۱ـ موضوع فعالیت نماینده در این طرح جذب و اقناع پذیرندگان جهت خرید دستگاه پوز و اخذ مدارک مورد نیاز جهت اتصال به حساب بانکی و در نهایت تحویل دستگاه به پذیرنده، مطابق با دستورالعمل‌های اختصاصی طرح می‌باشد.
۲ـ در این طرح محدودیت بانکی برای اتصال شماره حساب وجود ندارد و امکان اتصال شماره حساب تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عضو شبکه شتاب وجود دارد.
۳ـ مسئولیت سوئیچ و پشتیبانی فنی به عهده شرکت‌های طرف قرارداد بوده و نماینده از این لحاظ مسئولیتی ندارد.
۴ـ تمامی دستگاه‌ها در این طرح دارای یک سال گارانتی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و همچنین پنج سال خدمات پس از فروش می‌باشد.
۵ـ مدارک مورد نیاز تصویر کارت ملی و شناسنامه، تاییدیه شبا، گواهی کدپستی، فرم‌ تکمیل شده استشهاد و قرارداد پذیرندگی می‌باشد. (ارائه جواز کسب و اجاره نامه اختیاری است)

موضوع طرح:
جذب و معرفی پذیرندگان دستگاه خودپرداز (ATM)

کارمزد:
۱ میلیون تومان به ازای معرفی هر پذیرنده

برآورد درآمد:
در صورتی که نماینده بتواند هر هفته یک پذیرنده جذب نماید، ماهانه ۴ میلیون تومان درآمد خواهد داشت.

توضیحات:
۱ـ مسئولیت نماینده جذب و معرفی خریدار دستگاه خودپرداز مطابق با دستورالعمل اختصاصی طرح است.
۲ـ شماره حساب پذیرنده باید از موسسه مالی و اعتباری کوثر باشد.
۳ـ مسئولیت حمل دستگاه به عهده فروشنده و مسئولیت نصب فیزیکی و جانمایی دستگاه به عهده خریدار است.
۴ـ دستگاه خودپرداز پس از ثبت سفارش، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز تحویل داده می‌شود.
۵ـ خرید دستگاه خودپرداز درآمد زیادی برای پذیرنده دارد که جزئیات آن در دستورالعمل توضیح داده خواهد شد.