مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

نسخه ۱٫۰

راهنما:

• طرح‌ توسعه بازار موضوع فعالیت، مبلغ و شرایط پرداخت کارمزدها و همچنین مقرراتی که باید توسط نماینده رعایت شود تا اهداف بازاریابی تحقق یابد را مشخص می‌کند.
• اجرای طرح‌های توسعه بازار منوط به رعایت سایر تعهدات قراردادی، آموزش‌ها و مقررات اختصاصی هر طرح می‌باشد.
• همواره آخرین نسخه طرح‌های توسعه بازار از طریق آدرس Farasan.ir/plans در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.
• در صورت اضافه شدن طرح‌های توسعه بازار جدید و یا بروزرسانی آن، از طریق بخش اطلاعیه های پنل نمایندگان، اطلاع‌رسانی می‌گردد.

» فروش دستگاه کارتخوان (POS)

موضوع طرح:
بازاریابی، فروش و راه اندازی دستگاه کارتخوان و اقناع پذیرندگان به افزایش تعداد تراکنش

درآمدها:
نماینده با فروش دستگاه POS از دو طریق درآمد خواهد داشت:

۱ـ درآمد فروش؛ که حاصل مابه التفاوت قیمت همکار و قیمت مشتری می باشد. (به عنوان مثال با احتساب درآمد ۳۰۰ هزار تومان از فروش هر دستگاه، در صورتی که نماینده بتواند بطور میانگین روزانه یک مشتری جذب نماید، ماهانه ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان از این طریق درآمد خواهد داشت).

۲ـ کارمزد تراکنش‌ دستگاه های فروخته شده به نسبت جدول ذیل از سهم شرکت فراسان تقسیم می‌گردد:

درصد سود تراکنش تعداد تراکنش مجموع دستگاه های منصوبه در ماه (هزار تراکنش)
۳۰ % ۰ – ۲۰۰
۵۰ % ۲۰۰ – ۵۰۰
۷۰ % بالای ۵۰۰

در خصوص کارمزد تراکنش با توجه به اینکه با افزایش تعداد تراکنش ها، درصد کارمزد هم زیاد می شود، هر چقدر تعداد تراکنش بیشتری جذب شود، درآمد نماینده هم بصورت تصاعدی افزایش خواهد داشت.

توضیحات:
۱- موضوع فعالیت نماینده در این طرح جذب و اقناع پذیرندگان جهت خرید دستگاه پوز و اخذ مدارک جهت اتصال به حساب بانکی و در نهایت تحویل دستگاه به پذیرنده، مطابق با مقررات اختصاصی طرح می‌باشد.

۲- جهت افزایش درآمد تراکنش، جذب پذیرندگان پرتراکنش از ابتدا و همچنین پیگیری، تشویق و ترغیب آنها به افزایش تعداد تراکنش اهمیت زیادی دارد.

۳- حداقل تراکنش هر دستگاه کارتخوان منصوبه جهت قرار گرفتن در لیست پذیرندگان فعال و دریافت کارمزد، ماهانه ۱۰۰ تراکنش موفق خرید می‌باشد.

۴- حداقل تعداد فروش نماینده جهت قرار گرفتن در لیست نمایندگان فعال و دریافت کارمزد، بصورت میانگین ماهانه ۱۰ دستگاه کارتخوان می‌باشد.

» فروش دستگاه خودپرداز (ATM)

موضوع طرح:
جذب و معرفی پذیرندگان دستگاه خودپرداز (ATM)

کارمزد:
۱٫۵ میلیون تومان به ازای معرفی هر پذیرنده

برآورد درآمد:
در صورتی که نماینده بتواند هر هفته یک پذیرنده جذب نماید، ماهانه ۶ میلیون تومان درآمد خواهد داشت.

توضیحات:
۱ـ مسئولیت نماینده جذب و معرفی خریدار دستگاه خودپرداز مطابق با دستورالعمل اختصاصی طرح است.
۲ـ شماره حساب پذیرنده لازم است از بانک سپه باشد.
۳ـ مسئولیت حمل دستگاه به عهده فروشنده و مسئولیت نصب فیزیکی و جانمایی دستگاه به عهده خریدار است.
۴ـ دستگاه خودپرداز پس از ثبت سفارش، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز تحویل داده می‌شود.
۵ـ خرید دستگاه خودپرداز درآمد زیادی برای پذیرنده دارد که جزئیات آن در دستورالعمل توضیح داده خواهد شد.