همکار گرامی

جهت شناسایی دقیق مشکلات، نیازمند بهره مندی از دیدگاه و نظر شما راجع به عملکرد شرکت فراسان هستیم. از اینکه با نظرات، انتقادات و پیشنهاد خود، مسیر خدمت را برای مجموعه متعلق به خودتان روشن‌تر می‌نمایید، سپاسگزاریم.