Menu

درخواست پایانه موبایلی

متقاضی محترم

ضمن سپاسگزاری از انتخاب شما، لطفاً پیش از اقدام به درخواست پذیرندگی به موارد زیر توجه نمایید:

ابتدا از اینکه شرایط و مدارک مورد نیاز برای درخواست پایانه موبایلی را دارید اطمینان حاصل نمایید.

در صورتی که فرم خام تفضیلی پذیرندگان را ندارید از اینجا دانلود نمایید.

در صورت موافقت با درخواست شما، کد پایانه ایجاد شده و قرارداد پذیرندگان برای شما ارسال می‌گردد.

به اطلاع می‌رساند درگاه ایجاد شده تا زمان دریافت مدارک و قرارداد، دارای سقف تراکنش تا مبلغ 1500 ریال خواهد بود و در صورت عدم ارسال مدارک، بعد از یک ماه پایانه غیر فعال خواهد شد. 

  • فرم اطلاعات پذیرندگان

دی ان ان